top of page

Bedankt! Uw bericht is verzonden.

Privacy beleid Bouwkundig Projectburo Graven (BPG):

Welke informatie verzamelt BPG?

De persoonsgegevens welke verwerkt worden, worden van onze klanten verkregen bij het onderschrijven van een overeenkomst voor onze diensten dan wel bij het invullen van het contactformulier op onze website.


De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten contactgegevens in de ruime zin van het woord (naam, adres, (zakelijk) telefoonnummer, bankrekeningnummer, (zakelijk) e-mailadres, bedrijfsnaam, KvK en Btw nummers, etc.)


Er worden geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst, (persoonlijke) levensovertuiging, ras, politieke opvattingen, seksuele voorkeur of medische gegevens. Indien BPG besluit om alsnog de voornoemde persoonsgegevens te verwerken dan zullen wij de betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Waarom verzamelt BPG persoonlijke informatie?

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  1. Om de Diensten te leveren en te exploiteren;

  2. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

  3. Om contact te kunnen opnemen met onze Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde service gerelateerde mededelingen en promotionele berichten;

  4. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren; 

  5. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Kunnen persoonsgegevens gebruikt worden voor marketdoeleinden?

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het versturen van e-mails of folders over nieuwe producten, diensten of nieuwsbrieven. Voornoemde informaties kunt u terugvinden op onze website.

Welk privacy beleid is van toepassing op onze website?

Het is mogelijk de website van BPG te gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond uw surfprofiel opgeslagen worden op het klantsysteem of in een centraal datasysteem. Dit gebeurt aan de hand van cookies. 
De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert BPG niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor foute informatie op onze website. 

Het privacy beleid van BPG is openbaar en via onze website www.bpgraven.nl in te zien. Het privacy beleid kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens dan wel naargelang wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. BPG zal alle wijzigingen in het privacy beleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven.

Onderhavig privacy beleid treedt in werking per 13-08-2019

Geleen, 19-10-2019

bottom of page