top of page

Project 'veilige kamers' Maastricht

De gemeente Maastricht is op 5 januari 2015 gestart met de controle van panden waarvan de vereiste ‘gebruiksmelding brandveilig gebruik’ niet ingediend was bij de gemeente Maastricht. Ook was het bestemmingsplan en de beleidsregel “woningsplitsing en omzetting naar kamers” voor veel panden niet in orde.

BOUWKUNDIG PROJECTBURO GRAVEN (BPG) heeft voor verschillende pandeigenaren de omgevingsvergunning verzorgd, zodat alle panden nu niet meer in strijd zijn met het bestemmingsplan en dus legaal zijn. Daarnaast voldoen alle kamers en appartementen aan de brandeisen gesteld door Gemeente Maastricht en het Bouwbesluit.

bottom of page